Back to school / Powrót do szkoły

When asked, on his return from school today, about how everyone felt in the class after such a long break, Joseph said in his usual booming voice: “Some were nervous, some confused, and some happy!” That sounded a bit intriguing, so we asked if he was nervous. “No” was the resounding reply. “How many people were confused then?” we asked, to which he responded without hesitation: “Only me!”
He did seem rather happy though 🙂

Józek zapytany dziś po powrocie do domu, jak czuli się wszyscy w szkole po tak długiej przerwie, oznajmił swoim charakterystycznym grzmiącym głosem: „Niektórzy byli nieco poddenerwowani, niektórzy skołowani, a niektórzy szczęśliwi!”. Po tym nieco intrygującym stwierdzeniu zapytaliśmy, czy był zdenerwowany. „Nie!” zabrzmiała natychmiastowa riposta. Zapytaliśmy więc ile osób było skołowanych, na co odparł bez wahania: „Tylko ja!”.
Tak czy inaczej wyglądał na szczęśliwego 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.