Welcoming of 2022

Cautiously optimistic, we welcomed 2022 with a game of Scrabble, a few bottles of bubbly, and a mad after-midnight karaoke session. Is that not good? Yes, it was very good, and better still, we enjoyed the company of great friends who brought a few boys of their own to the party. Look at those handsome, talented chaps! The future looks more hopeful already.
Happy New Year Everyone!

Christmas 2021


The First Noel, the Angels did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter’s night that was so deep
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!
Noel, Noel
Noel, Noel

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze,
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi!

Merry Christmas Everyone!

August Photo / Sierpniowe zdjęcie

Our traditional 15th of August anniversary is always a joyful, even though sometimes chaotic, family affair. It has a simple formula: a meal + a bit of fun + a photo = everyone is happy without exception. As if by magic, there are no objections, moaning or protestations. What a joy! It is worth waiting the whole year to see everyone lined up for an anniversary photo. This year we took it in a beautiful undisclosed location, in the middle of nowhere you might say,… not really, it was just a middle of our back garden. Still, good looking shot, no?
By the way, note that as the boys grow taller and taller every year the parents do start to look rather small. This is only an optical illusion, we are not really shrinking yet!

Nasza tradycyjna rocznica 15-tego sierpnia jest zawsze radosną rodzinną imprezą, choć czasem bywa chaotyczna. Ma ona prostą formułę: wspólny posiłek + trochę wygłupów + zdjęcie = wszyscy są szczęśliwi be wyjątku. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nie ma sprzeciwu, narzekania i protestów. Co za radość! Warto czekać cały rok, aby zobaczyć wszystkich ustawionych do zdjęcia rocznicowego. W tym roku zrobiliśmy nasze zdjęcie w pięknym egzotycznym miejscu, z daleka od cywilizacji, … niezupełnie, to jest nasz niezupełnie egzotyczny ogród. Mimo wszystko zdjęcie niczego sobie, prawda?
Przy okazji, warto wspomnieć, że z roku na rok, w miarę jak chłopcy stają się coraz wyżsi, rodzice zaczynają wyglądać na raczej skromnej postury. To tylko złudzenie optyczne, tak naprawdę się jeszcze nie kurczymy!

Scottish Highlands 2021

This is the second time in a raw we opted for a local vacation in Scotland. Even though we did not travel to faraway locations or exotic destinations, we discovered beautiful places and made friends with wonderful people we would probably not have had chance to get to know under normal circumstances. The visit to the Scottish Highlands was a magical, although wet at times, adventure which made a deep impression on us all. We experienced such warm welcome and friendly atmosphere that it was hard to leave. It did not really matter there wasn’t any monster to be seen in Loch Ness. Hearing the accounts of the monster sightings by almost everyone we met was as good as (if not better than) seeing the beast itself. There is no way the Loch Ness monster story was made up, no way! 😉

Glen Affric

Tinto 2021

We have started summer 2021 with our usual climb/walk to the top of Tinto Hill. Good fun as always, great views, not too challenging even for Joseph. Perfect adventure on a sunny Sunday afternoon. Who could object? Well, apparently, there are some teenage boys who can easily object to the idea of a great hill-walk, and opt for an afternoon of XBox gaming instead. Would you believe it?

Photo creations

Some photo editors now offer AI based instant effects (e.g. PaintShop Pro 2021). With a bit of tweaking and masking here is what I got from some recent, otherwise quite dull, wintery/pre-spring season shots. Not quite sure what to think of this. Maybe a bit kitsch? Maybe not? These days all sorts of stuff is called art and sells quite well, like this Banana Duct-Taped to a Wall. Any takers for my aiPhotoArt? 🙂

Niektóre edytory fotograficzne oferują teraz natychmiastowe efekty wspomagane tzw. sztuczną inteligencją (np. PaintShop Pro 2021). Z odrobiną poprawek cyfrowych i maskowania, oto co uzyskałem z moich ostatnich, dość szarawych, zimowo-przedwiosennych zdjęć. Nie do końca wiem, co o tym myśleć. Może trochę kiczowate? Może nie? W dzisiejszych czasach wszelkiego rodzaju “kreacje” nazywane są sztuką i sprzedają się całkiem nieźle, jak na przykład banan przyklejony taśmą do ściany. Może ktoś chce zakupić moją “inteligentną” sztukę? 🙂

HTML gallery: Photo Creations

Back to school / Powrót do szkoły

When asked, on his return from school today, about how everyone felt in the class after such a long break, Joseph said in his usual booming voice: “Some were nervous, some confused, and some happy!” That sounded a bit intriguing, so we asked if he was nervous. “No” was the resounding reply. “How many people were confused then?” we asked, to which he responded without hesitation: “Only me!”
He did seem rather happy though 🙂

Józek zapytany dziś po powrocie do domu, jak czuli się wszyscy w szkole po tak długiej przerwie, oznajmił swoim charakterystycznym grzmiącym głosem: „Niektórzy byli nieco poddenerwowani, niektórzy skołowani, a niektórzy szczęśliwi!”. Po tym nieco intrygującym stwierdzeniu zapytaliśmy, czy był zdenerwowany. „Nie!” zabrzmiała natychmiastowa riposta. Zapytaliśmy więc ile osób było skołowanych, na co odparł bez wahania: „Tylko ja!”.
Tak czy inaczej wyglądał na szczęśliwego 🙂