Holiday Climbing / Wakacyjna wspinaczka – 2022

Someone might say it is boring to spend holidays on hill walks for the third year in a raw. Yet, nothing can be further from the truth. I would say, it is wonderful, healthy and beautiful, definitely NOT boring, especially when you invite someone with a guitar who is willing to carry it all the way to the top, and sing Polish scout songs at the top of his voice. That was unbelievably refreshing and melancholic at the same time. We need more hill walks not less:)

Ktoś mógłby powiedzieć, że trzecie z kolei wakacje spędzone na górskich wędrówkach mogą być nudne. Jednakże, nic nie może być dalsze od prawdy. Powiedziałbym, że górska wędrówka jest cudowna, zdrowa i piękna, zdecydowanie NIE nudna, zwłaszcza, gdy się zaprosi gościa z gitarą, który jest skłonny zanieść ją na sam szczyt i śpiewać harcerskie piosenki na cały głos. To było niesamowicie orzeźwiające, a jednocześnie melancholijne przeżycie. Potrzebujemy więcej wędrówki po górach, a nie mniej:)

Ben A’an
Ben Lomond

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.