Welcome to 2024!

Not sure what everyone else did but we welcomed new year with our friends, music, bubbly, and a game of Scrabble (again!). That’s right, a game of Scrabble which is, by the way, a perfect replacement for watching pointless TV programmes and close contestant to dancing, some might argue. In fact, we thought it was so good that we did this for the third time in a raw. OK, perhaps not everyone’s cup of tea. Whatever you did, we hope you had a great time and entered 2024 with new enthusiasm and perhaps even a few resolutions…
Happy New Year!

Nie jestem pewien jak spędziliście Sylwestra, ale my powitaliśmy nowy rok z naszymi przyjaciółmi, muzyką, szampanem i grą w Scrabble. A swoją drogą, trzeba powiedzieć, że gra Scrabble jest idealną alternatywą na oglądanie bezsensownych programów telewizyjnych. Niektórzy mogą się nawet pokusić o stwierdzenie, że Scrabble jest bliską rywalką tańca. Nam ta gra tak przypadła do gustu, że już za-Scrabble-owaliśmy trzeciego Sylwestra z rzędu. Tak, różne dziwactwa zdarzają się na tym świecie. W każdym razie, w jakikolwiek sposób spędziliście Sylwestra i Nowy Rok, mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście i wkroczyliście w rok 2024 z nowym entuzjazmem, a może nawet z kilkoma noworocznymi postanowieniami…
Szczęśliwego Nowego Roku!

21 Years later… / Po 21 latach…

What can one expect after 21 years of marriage? For once, you gradually (perhaps also painfully) realise that being the oldest does not necessarily mean being the tallest or the strongest. Unfair as it sounds, it is a fact of life. By the way, despite this realisation we had some really good fun today, i.e. great food in our favourite Inn-on-the-Loch, lots of crazy fun in the park, and as always, managed to snap some good looking photos for posterity. It must be said, it is hard to beat the Dyśko Anniversary experience of this kind, we all love it and we keep coming back for more… even though there have been some rumours about other possibilities. So, we may go crazy one of these years and do something different. Who knows? Stay tuned as you may be surprised!

Czego się można spodziewać po 21 latach małżeństwa? Na przykład, stopniowo zdajesz sobie sprawę, że bycie najstarszym niekoniecznie oznacza bycie najwyższym, czy najsilniejszym. Choć to brzmi nie fair, cóż można na to poradzić. Swoją drogą, pomimo tego drobnego szczegółu, bawiliśmy się naprawdę nieźle, to znaczy, świetne jedzenie w naszej ulubionej knajpce Inn-on-the-Loch, mnóstwo szalonej zabawy w parku, i jak zawsze, kilka rodzinnych zdjęć dla potomności. Trzeba przyznać, że tego typu “Jubileusz Dyśków” jest nie łatwy do przebicia, wszyscy to uwielbiamy i dlatego wciąż wracamy tu po więcej… chociaż któregoś roku być może zaszalejemy i zrobimy coś innego. Kto wie? Bądźcie więc czujni, bo możecie być zaskoczeni!

21st Anniversary

Scottish Highlands 2023

The “holidays” this year were short, wet, not exceedingly hot or sunny…. but simply amazing! Yes, that’s right. It was amazingly good. We love the Highlands and the Highlanders and we had a time of our lives, even though we failed to see the Loss Ness Monster …again. 🙂

“Wakacje” w tym, roku były krótkie, mokre, nie przesadnie gorące czy słoneczne… jednym słowem, niesamowite! Tak, to prawda. Są tu piękne widoki i wspaniali ludzie, i nie miało znaczenia nawet to, że po raz drugi nie udało nam się zobaczyć potwora z Loch Ness. 🙂

Porcelain Anniversary / Porcelanowa rocznica

Who could predict that our 20th anniversary would be a wet one? Well, it did rain quite a lot, but then, it is Scotland so hardly surprising, and most importantly, nobody cares! This minor detail did not stop us from having a fantastic day out and plenty of family fun. Note that, as the years go by, the parents are strangely “shrinking”… or is it just an illusion? You can judge for yourself how tall we were mere 5 years ago, by looking HERE.

Kto mógł przewidzieć, że nasza porcelanowa rocznica będzie jednocześnie mokrą rocznicą? Cóż, padało dosyć obficie, ale to przecież Szkocja, więc trudno się temu dziwić. Na szczęście, nikogo to nie obchodziło. Ten drobny szczegół nie przeszkodził nam w spędzeniu fantastycznego dnia i mnóstwa rodzinnej zabawy. Zauważcie jak z biegiem lat rodzice stopniowo się “kurczą”… czy to tylko złudzenie? Sami możecie ocenić, jak wysocy byliśmy zaledwie 5 lat temu, zaglądając TUTAJ.

Holiday Climbing / Wakacyjna wspinaczka – 2022

Someone might say it is boring to spend holidays on hill walks for the third year in a raw. Yet, nothing can be further from the truth. I would say, it is wonderful, healthy and beautiful, definitely NOT boring, especially when you invite someone with a guitar who is willing to carry it all the way to the top, and sing Polish scout songs at the top of his voice. That was unbelievably refreshing and melancholic at the same time. We need more hill walks not less:)

Ktoś mógłby powiedzieć, że trzecie z kolei wakacje spędzone na górskich wędrówkach mogą być nudne. Jednakże, nic nie może być dalsze od prawdy. Powiedziałbym, że górska wędrówka jest cudowna, zdrowa i piękna, zdecydowanie NIE nudna, zwłaszcza, gdy się zaprosi gościa z gitarą, który jest skłonny zanieść ją na sam szczyt i śpiewać harcerskie piosenki na cały głos. To było niesamowicie orzeźwiające, a jednocześnie melancholijne przeżycie. Potrzebujemy więcej wędrówki po górach, a nie mniej:)

Ben A’an
Ben Lomond

Welcoming of 2022

Cautiously optimistic, we welcomed 2022 with a game of Scrabble, a few bottles of bubbly, and a mad after-midnight karaoke session. Is that not good? Yes, it was very good, and better still, we enjoyed the company of great friends who brought a few boys of their own to the party. Look at those handsome, talented chaps! The future looks more hopeful already.
Happy New Year Everyone!

Christmas 2021


The First Noel, the Angels did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter’s night that was so deep
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!
Noel, Noel
Noel, Noel

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze,
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi!

Merry Christmas Everyone!

August Photo / Sierpniowe zdjęcie

Our traditional 15th of August anniversary is always a joyful, even though sometimes chaotic, family affair. It has a simple formula: a meal + a bit of fun + a photo = everyone is happy without exception. As if by magic, there are no objections, moaning or protestations. What a joy! It is worth waiting the whole year to see everyone lined up for an anniversary photo. This year we took it in a beautiful undisclosed location, in the middle of nowhere you might say,… not really, it was just a middle of our back garden. Still, good looking shot, no?
By the way, note that as the boys grow taller and taller every year the parents do start to look rather small. This is only an optical illusion, we are not really shrinking yet!

Nasza tradycyjna rocznica 15-tego sierpnia jest zawsze radosną rodzinną imprezą, choć czasem bywa chaotyczna. Ma ona prostą formułę: wspólny posiłek + trochę wygłupów + zdjęcie = wszyscy są szczęśliwi be wyjątku. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nie ma sprzeciwu, narzekania i protestów. Co za radość! Warto czekać cały rok, aby zobaczyć wszystkich ustawionych do zdjęcia rocznicowego. W tym roku zrobiliśmy nasze zdjęcie w pięknym egzotycznym miejscu, z daleka od cywilizacji, … niezupełnie, to jest nasz niezupełnie egzotyczny ogród. Mimo wszystko zdjęcie niczego sobie, prawda?
Przy okazji, warto wspomnieć, że z roku na rok, w miarę jak chłopcy stają się coraz wyżsi, rodzice zaczynają wyglądać na raczej skromnej postury. To tylko złudzenie optyczne, tak naprawdę się jeszcze nie kurczymy!