Porcelain Anniversary / Porcelanowa rocznica

Who could predict that our 20th anniversary would be a wet one? Well, it did rain quite a lot, but then, it is Scotland so hardly surprising, and most importantly, nobody cares! This minor detail did not stop us from having a fantastic day out and plenty of family fun. Note that, as the years go by, the parents are strangely “shrinking”… or is it just an illusion? You can judge for yourself how tall we were mere 5 years ago, by looking HERE.

Kto mógł przewidzieć, że nasza porcelanowa rocznica będzie jednocześnie mokrą rocznicą? Cóż, padało dosyć obficie, ale to przecież Szkocja, więc trudno się temu dziwić. Na szczęście, nikogo to nie obchodziło. Ten drobny szczegół nie przeszkodził nam w spędzeniu fantastycznego dnia i mnóstwa rodzinnej zabawy. Zauważcie jak z biegiem lat rodzice stopniowo się “kurczą”… czy to tylko złudzenie? Sami możecie ocenić, jak wysocy byliśmy zaledwie 5 lat temu, zaglądając TUTAJ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.