Young pianist – Old pianist / Młody pianista – Stary pianista

Allow me to introduce to you the youngest pianist in our family, Joseph Maksymilian. I do really think you should be impressed by his performance… and if you happen to have a birthday any time soon, let this be a birthday surprise to you! 🙂

Pozwólcie Państwo, że Wam przedstawię najmłodszego pianistę w naszej rodzinie, Józefa Maksymiliana. Nie wątpię, że będziecie pod wrażeniem wirtuozerii młodego muzyka… a jeżeli przypadkiem obchodzicie urodziny, niech ten klip będzie dla Was urodzinową niespodzianką! 🙂

If that was not enough you can listen to our “old” pianist Jakub performing his favorite Scott Joplin piece while watching some highlights of our holidays in Poland… silent movie style with a guy on the piano in the background.

Jakby tego nie było dość, możecie dodatkowo posłuchać jak nasz “stary” pianista Jakub wykonuje swój ulubiony ragtime Scotta Joplina, oglądając jednocześnie migawki z naszych wakacji w Polsce… w stylu niemego kina z facetem grającym w tle na pianinie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.